Algemeen

Al meer dan 25 jaar zijn wij actief in het maken van traditionele nestkasten voor uilen, roofvogels, zangvogels en zoogdieren. Zeker wanneer het gaat om het vervaardigen van vleermuiskasten, o.a.ten behoeve van mitigatie, hebben we de laatste jaren vele projecten gerealiseerd.

Wij zijn graag vernieuwend bezig waarbij wij ons laten inspireren door de praktijk en door kennis van specialisten op het gebied van Flora en Fauna. Ons streven is om op een zo’n natuurlijk mogelijke manier een bijdrage te leveren aan bescherming van vogels en zoogdieren. Het gaat ons erom dat met hoogwaardige materialen de juiste leefomgeving wordt gecreëerd om te broeden, jongen groot te brengen of om te verblijven. Onze kasten zijn altijd persoonlijk gemaakt; geen standaardproduct maar altijd afgestemd op de soort en de omgeving. Vanuit onze werkplaats / annex showroom werken wij graag aan nieuwe modellen, waarbij nauw wordt samengewerkt met biologen en ecologen.

Voor gedetailleerde informatie over nestkasten voor vogels en zoogdieren verwijs ik u tevens naar onze site www.nestkastbouw.nl.